Een caleidoscoop is een kijker die, telkens als je er aan draait, een ander patroon laat zien.
Als mensen binnen een organisatie blijven vasthouden aan hun eigen visie en hun eigen gelijk, kunnen de werksfeer en de productiviteit in het geding komen. Met een andere kijk op de situatie ligt de weg weer open voor veranderingen. Een blik door de caleidoscoop kan ertoe leiden dat de weg vrijkomt voor een oplossing.

In het heropende Rijksmuseum in Amsterdam zag ik laatst een suppoost zingend zijn werk doen.
“People who do things with a smile, will succeed most of the time”

View Lilian van der Velden's profile on LinkedIntwitter1CRKBO_Docent

Helaas gaat het niet overal en altijd zo. We kennen allemaal wel voorbeelden van uitgebluste mensen die niet met plezier naar hun werk gaan. Ze zitten niet (meer) op een passende plek en worden daar humeurig, gestresst of doodmoe van. Met alle gevolgen van dien voor hun omgeving, hun productiviteit en uiteindelijk zelfs voor het imago van de organisatie.

Coaching, training en/of veranderingen in de organisatie kunnen dan uitkomst bieden. Een glasheldere analyse en een verbeterplan. Op basis van vertrouwen en veiligheid, deskundigheid en veel ervaring. Met een dosis gezonde nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling. En altijd met humor: een sprankel en een lach op zijn tijd doen wonderen.

Kernwoorden bij mijn manier van werken zijn:

  • maatwerk
  • systematische aanpak
  • grondige analyse
  • heldere feedback
  • vertrouwde atmosfeer
  • creatief en inspirerend
  • erop gericht dat de klant zelfstandig verder kan (‘empowerment’)
  • deskundig en betrouwbaar

Ik werk resultaatgericht toe naar het afgesproken doel, zonder de individuele medewerker in dit verandertraject uit het oog te verliezen. Het gedrag van mensen is immers van doorslaggevende betekenis voor het succes van de organisatie. Slaat u met mij de weg van (hernieuwd) succes in?

Drs. Lilian van der Velden