• Agentschap van het ministerie van justitie
  • Regionale dagbladen
  • (Middel)grote en kleinere gemeenten
  • Farmaceutische industrie
  • Adviesbureaus
  • Trainingsbureau
  • Eerste lijns gezondheidszorg
  • Welzijnsorganisaties
  • Woningcorporatie

Aanbevelingen:

Lilian heeft de dagbladredacties van HDC Media ingewijd in de toepassing van competentiemanagement. Om op personeelsgebied iets nieuws te introduceren in de journalistieke wereld, dat is geen sinecure. De heldere, praktische en no-nonsense benadering vielen echter in goede aarde. Inmiddels hebben we zelfs volgende stappen gezet, dankzij die goede basis.
Geert ten Dam, hoofdredacteur dagbladen HDC Media

Lilian heeft gedurende ruim een jaar bijgedragen aan het implementeren van een concern HRM beleid in een organisatie met meerdere werkmaatschappijen die recent door fusie was ontstaan. Zij heeft zich daar laten zien zoals ze is, een vakvrouw met kennis van zaken en overzicht over het HRM veld en hoe dat effectief in een concernmodel kan worden vormgegeven. Door haar inzet is duidelijk geworden welke post-fusie problematiek aangepakt moest worden en heeft de organisatie indringende besluiten voor verandering kunnen nemen.
Dick van Ginkel, hoofd concernstaf ai Mooiland